หน้าแรก

SYSTEM

INTEGRATOR

บริการงานระบบครบวงจร ออกแบบ ติดตั้ง ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบเครือข่าย ซอฟต์แวร์ เครื่องแม่ข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด สมาร์ทโฮม อินเตอร์เน็ท และอื่นๆ แบบครบวงจร

บริการของ ซูม ซัพพลาย

ออกแบบ ติดตั้ง ให้คำปรึกษา หลากหลายรูปแบบดังนี้

ระบบเครือข่าย

ออกแบบติดตั้งระบบเครือข่าย รวมไปถึงจำหน่ายอุปกรณ์ Router, Switch สายสัญญาณ UTP รวมถึง Fiber Optic

คลาวด์ และดาต้าเซ็นเตอร์

ออกแบบติดตั้งระบบงานต่างๆ บนเครื่องแม่ข่ายหรือบนระบบคลาวด์ เช่น ระบบเมล์ เว็บ ระบบบัญชี รวมไปถึงระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติ

อินเตอร์เน็ท / WIFI

ออกแบบติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ท Firewall ระบบ WIFI หอประชุม หอพัก หรือโรงแรม รองรับคูปองและการโรมมิ่ง

ระบบรักษาความปลอดภัย

ออกแบบติดตั้งระบบกันขโมย ระบบสแกนใบหน้า/ลายนิ้วมือเพื่อผ่านเข้าออกสถานที่ รวมไปถึงระบบผ่านเข้าออกของรถยนต์

กล้องวงจรปิด

ออกแบบติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ทั้งในระบบอนาล็อกและระบบไอพี

ซอฟต์แวร์

ให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ และจำหน่ายซอฟต์แวร์ของแท้ ลิขสิทธิ์ถูกต้อง

ระบบโทรศัพท์

ออกแบบติดตั้งระบบโทรศัพท์ ตู้สาขา ทั้งระบบอนาล็อก และระบบ IP Phone

ดูแลซ่อมบำรุงระบบ (MA)

ให้บริการดูแลระบบไอที ซ่อมบำรุงและดูแลรักษาตามกรอบสัญญาที่ลูกค้าต้องการ รองรับบริการด่วน 24 ชม. ในกรณีฉุกเฉิน

ก้าวทันโลกเทคโนโลยีดิจิทัล

ด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจบูรณาการและทีมงานคุณภาพ

ซูม ซัพพลาย

ผู้ให้บริการวางระบบไอทีครบวงจร

บริษัท ซูม ซัพพลาย จำกัด
26/24 ถ.ราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110

info@zoomsupply.co.th
08-5899-7999